Tez Tercümesi

Ön lisans tezi, lisans tezi, yüksek lisans tezi ve doktora tezi olmak üzere birbirinden ayrılmış tez türleri vardır. Tez projeleri hazırlanırken, dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Bunlardan en temel olanları dilin iyi kullanılması ve yazım kurallarının iyi yapılmasıdır. Projede bahsi geçen konunun detaylı anlatılması ve akıcı olabilmesi gerekmektedir. Söz konusu tez, bir dilden bir dile tercüme edilecekse, bu dikkat kaynak dilde olduğu gibi hedef dilde de olmak zorundadır. Tez tercümesinin hatasız ve kusursuz olması, projenin anlatımında büyük önem taşır. Tez projesi hazırlamak ve sunum aşamasına getirmek başlı başına uzun ve zahmetli bir durumdur. İşin içine bir de tez tercümesi girince, bu zaman ikiye katlanıyor. Tercüme bürosu bünyesinde yaptıracağınız tez tercümesi ile hem zamandan kazanır, hem de konunun uzmanları tarafından hatasız bir projeye sahip olursunuz. Tez tercümesi, dil hakimiyeti çok iyi tercümanlar ve dil bilimci kadromuz tarafında yapılmaktadır. Tez tercümesi, proje konusu ve içeriği bakımından da çeşitliliği çok olan bir tercüme türüdür. Bu bilgilerin bilinci dahilinde, özenle seçilmiş ekip arkadaşlarımız her konuda tez tercümesi hizmeti verebilmektedir.