Yazılı Tercüme

Yazılı tercüme bir dilden başka bir dile tercümenin yazılı bir şekilde yapılmasıdır. Bir belgenin, derginin, diplomanın ya da daha kişisel bir evrakın, herhangi bir dilden başka bir dile tercüme edilmesi ve bunun yazılı halinin oluşturulmasıdır. Yazılı tercüme, bilgisayar ortamına aktarılmış bir belgeden ya da direk evrakın kağıt halinden bakılarak yapılabilmektedir. Bazı durumlarda dergi, kitap, diploma, pasaport gibi evrakların tercümesi de direk evrakın orijinal haline bakılarak ya da taratıp bilgisayar ortamına aktarılarak yapılmaktadır. Tercüme bürolarının en çok yaptığı tercüme türü olmakla beraber, süre olarak da diğer tercüme türlerine göre daha fazla zaman gerektirmektedir. Yapılan yazılı tercüme metninin önce kaynak dildeki hali bir kez okunur ve konu bütünlüğünün kopmaması sağlanır. Sonrasın da ise hedef dile tercüme edilir ve en son olarak tekrar bir bütün olarak okunur. Böylelikle gözden kaçan minik hatalar, varsa, düzeltilir. Yazılı tercüme, en dikkatli yapılması gereken tercüme hizmetleri arasındadır. Özellikle yayınlanacak bir yazıysa, çok daha dikkatli ve özenli olmalıdır.