Video ve Ses Kaydı Deşifresi

Video ve ses kaydı deşifresi, birçok alan için talep edilebilir. Bilimsel konferanslar, sunumlar, kaset ve MP3 kayıtları yazıya aktarılmak istenebilir. Çünkü video ve ses kaydı erişilebilirliği, yazıya göre daha düşüktür. Ayrıca bir onu hakkına bilgi sahibi olmak içi bir video izlemek ya da ses kaydı dinlemektense, onu azılı halde okumak daha akılda kalıcı olacaktır. Bahsi geçen konuyu başkalarıyla da paylaşmanın daha kolay bir yoludur. Video ve es kaydı deşifresi, kaynak dilden hedef dile tercüme edilecekse, burada dikkat edilmesi gereken başka hususlar oluşmaktadır. Konuşmacının anlatım biçimi, şivesi, kullandığı terimler ve özellikle soru-cevap kısımlarında verdiği bilgilerin netliği iyi anlaşılmalıdır. Video ve ses kaydı deşifre tercümesi, yapacak olan mütercim-tercümanın da bu kategorideki işlerde deneyim sahi olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu işi mütercim-tercüman olmayan birinin yapması halinde, uzun, yorucu ve anlaşılmaz bir hal alabilir. Konuşmacının ağzından çıkanları olduğu gibi yazıya aktarmak, mesleki terimleri parantez açıp hedef dildeki anlamını yazmamak, bilinmeyen ya da birden fazla anlama gelen bir terimin yıldız(*) konularak açıklanmaması, şiveli bir konuşmadan akıcı bir metin oluşturulamaması gibi sonuçlarla karşılaşmamak için profesyonel bir hizmet alınması gerekmektedir. Tercüme bürosu bünyesinde alınacak hizmetle, anlaşılır, akıcı, basıma hazır bir video ve ses kaydı deşifresi elde edilir. Video ve ses kaydınızı ister konuşmacının konuştuğu dilden, aynı dile yazıya aktarmak ya da konuşmacının konuştuğu dilden, başa bir dile deşifre etmek ve yazıya aktarmak mümkündür. İstenirse, her iki dil grubunda da deşifre hizmeti alınabilir.

Tercüme büromuzda bu gruptaki işlerde, uzun yıllar çalışmış, başarılı işler çıkarmış, alanında uzman ve iyi bir genel kültür bilgisine sahip bir ekip bulunmaktadır. Bu sebeple; video ve ses kaydı, audio, mikro kaset, videokaset, teyp kaset, MP3, WAV, VCD, WMA, MD ses kayıt ve görüntülü cihazlardan elde edilmiş kayıtlardan deşifre hizmetini, Pdf, Doc formatında ya da A4 kağıdına basılmış şekilde alabilirsiniz.