Redaksiyon

Bir metnin, gramer, imla ve anlatım bakımından o dile hakim bir editör tarafından incelenmesi, düzeltilmesi ve her hangi bir yerde yayımlanmaya müsait hale getirilmesidir redaksiyon. Metnin yazarı, noktalamaları yanlış yazabilir, sözcükleri eksik ya da hatalı yazmış olabilir, anlatım bozukluğuna sebebiyet verebilir, metin içerisinde tutarsızlıkları göz ardı edebilir ve metinde anlatım bütünlüğünü kaybedebilir. Redaktör, metni bütünüyle ele alır, gerekli bütün hataları, düzeltmeleri yapar ve yayıma hazır hale getirir. Bir bakıma son dokunuşlar denilebilir. Redaksiyonu yapılacak olan metin bir dilden başka bir dile (örneğin, Türkçe İngilizce tercüme) tercüme edildiyse, bu işlem daha da dikkatli yapılmalı. Burada redaktör, kaynak dile de, hedef dile de hakim olmalıdır. Redaksiyon, çok iyi bir dil bilgisi ve dikkat gerektirmektedir. Redaksiyon yaparken, bilgisayar ortamında yapılıyorsa, kullanılan programa göre hatalı sözcükleri ‘’bu değiştir’’ ya da ‘’değişiklikleri izle’’ gibi seçeneklerle de bu hatalar minimize edilebilir. Ancak bu işlem sadece belli birkaç belirgin hata için geçerlidir. Bahsi geçen dile hakim değilseniz, söz konusu metnin bir başkası tarafından tekrar incelenmesi gerekir. Redaksiyonu yapılmış metin için bir de son okuma yapılmalıdır. Tercüme bürosu olarak, biz son okumayı başka bir redaktöre yaptırmaktayız. Zira en iyi dil bilimciler ve bilgisayar programlarında bile gözden kaçan hatalar olabilir. Bu sebeple bunu ortadan kaldırmak için, ‘’son okuma’’ işlemini başka bir redaktöre yaptırmaktayız. Çalıştıkları dil gruplarında uzman tercümanlarla çalışmaktayız.